ثبت نام
نام کاربری: کلمه عبور:

12:59:30   1393/10/03

کاهش 22 درصدی قیمت مصالح ساختمانی 

کاهش 22 درصدی قیمت مصالح ساختمانی

 بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزي؛ روند کاهشي قيمت کالاها و خدمات ساختماني ادامه دارد.بر اين اساس در فصل بهار امسال دو شاخص اصلي تورم در صنعت ساختمان به روند نزولي خود که از ابتداي سال 92 آغازشده، ادامه دادهاند و براي نخستين بار در 10 فصل اخير، شاخص تورم نقطهبهنقطه « بهاي توليدکننده مصالح ساختماني» منفي شده است و با ثبت رقم 516.2، معادل0.2درصد پايينتر از بهار 92 قرارگرفته است. اين شاخص از نقطه اوج خود در پاييز 91 (68.5 درصد) طي شش فصل پياپي نزولي بوده و زمستان پارسال نيز تنها 2.9 درصد رشد نسبت به زمستان 91 را به ثبت رسانده بود. ديگر شاخص مهم ساختماني يعني تورم نقطهبهنقطه «بهاي خدمات ساختماني» هم اگرچه بهشدت «شاخص بهاي توليدکننده مصالح ساختماني» افت نکرده، اما پنج فصل پياپي نزولي را به ثبت رسانده و از 46 درصد در بهار 92 به 22.7 درصد در 93 رسيده است.

بر اساس نتايج آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در نيمه اول 1393، در 3 گروه «خاک»، «مصالح سنگي بتن و بنايي» و «سنگهاي ريشهدار»، متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري، نسبت به دوره قبل افزايش داشته است،اما اين افزايش بههيچعنوان در خريدوفروشها اعمال نشد زيرا با وجود تقاضاي اندک بازار مصالح در رخوت و سکوت قرار داشت . در بيشتر مواقع اين افزايشها با چانهزني به قيمتهاي سال 92 رسيد.  اما نتايج آمارگيري قيمتهاي نيمه اول 93 نشان از افزايش قيمت مصالح نسبت به سال 92 دارد. اگرچه اين قيمتها از سوي متقاضيان بههيچعنوان پذيرفته نشد و بهنوعي  اين نرخها تنها زباني بوده است . در مقايسه تمامي 143 قلم مورد آمارگيري اين دوره، "چوب چهارتراش ايراني" با 59.3 درصد داراي بيشترين افزايش و "پروفيل برنز توخالي" با 47.2 درصد داراي بيشترين کاهش در متوسط قيمت نسبت به دوره قبل بودهاند.از سوي ديگر آمارها حاکي از آن است که متوسط قيمت مصالح فلزي نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش يافته است.

 

 

فصل

شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل

شاخص بهای خدمات ساختمانی

درصد تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل

زمستان 90

288.6

30.8

107.2

20.1

بهار 91

319.8

36.3

114.9

23.9

تابستان 91

354.7

39.7

125.2

28

پاییز 91

493.8

68.5

141.3

38.4

زمستان 91

483.7

67.6

154

43.6

بهار 92

517.6

61.9

167.7

46

تابستان 92

512.7

44.6

179.2

43.1

پاییز 92

516.9

17.5

188.9

33.7

زمستان 92

497.8

2.9

195.2

26.8

93

516.7

-0.2

205.8

22.7

 

 

 

 

گروه سنگ -کاهش 2 درصدي قيمت

مقايسه متوسط قيمت در گروه «سنگهاي تخت پلاک» در نيمه اول 1393 با نيمه قبل، حاکي از کاهش  بسيار اندک قيمت برخي از اقلام است. در بين اقلام اين گروه، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «سنگ پلاک صيقلي تراورتن سفيد- درجهيک» با 24.8 درصد بوده است و «پودر سنگ معمولي» با 6.9 درصد داراي کمترين افزايش متوسط قيمت در اين گروه بوده است. در سال 92  بنا بر اعلام مرکز آمار از آمارگيري قيمت 142 مصالح ساختماني بيشترين افزايش قيمت در نيمه دوم سال 92 نسبت به نيمه اول همان سال مربوط به «سنگ پلاک صيقلي تراورتن سفيد – درجهيک» با 26.4 درصد بوده است که اين رقم در نيمه اول سال 93 حدود 24.8 درصد بوده است يعني اين محصول در نيمه اول  93 با کاهش 2درصدي روبهرو بوده است .

 

 

قیمت انواع سنگ در نیمه اول آذر 93  / تومان

نام

واحد

قیمت

سنگ صدف /تراورتن(کف و دیوار)

مترمربع

15000-96000

سنگ صدف / مرمریت(کف و دیوار)

فله

3000-65000

سنگ صدراستون

مترمربع

25000-50000

نوین سنگ کیمیا سنگ‌های بتنی(کف)

مترمربع

1999-38000

نوین سنگ کیمیا سنگ‌های بتنی(کف)

واحد

465-8525

نوین سنگ کیمیا سنگ‌های بتنی(کف)

ست

135500

کیمیا سنگ‌های نورانی(دیوار و کف)

مترمربع

7000-24000

مرمر سفید کرمان

اسلب

140000

مرمر ابری قهوه‌ای

اسلب

75000

 

 

سفال با کمترين افزايــش 

با مقايسه اقلام گروه «آجر و سفال» در اين دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده ميشود متوسط قيمت تمامي اقلام، افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «آجر فشاري» با 17.7 درصد بوده است. «سفال کفشک فندوله به ابعاد 2.5×13×4.5» نيز داراي کمترين افزايش متوسط قيمت در اين گروه بوده است

 

 

انواع آجر فشاری و بهمنی در نیمه اول آذر 93/ دانه‌ای / تومان

قیمت

نوع بسته‌بندی

نام

68000

۵×۱۰×۲۰

آجر فشاری کوره‌ای(کرایه) /تن

62000

۵×۱۰×۲۰

آجر فشاری ماشینی(کرایه)/ تن

120

۵×۱۰×۲۰

آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)

115

۵٫۵×۱۰×۲۱٫۵

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

95

۴٫۵×۹×۱۸٫۵

آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)

105

۵٫۵×۱۰×۲۱٫۵

آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)

85

۴٫۵×۱۰×۱۹

آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)

220

۲۱٫۵×۱۰×۵٫۵

آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)

230

۵٫۵×۱۰×۲۱٫۵

آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)

240

۴×۱۰×۲۱٫۵

آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)

 

گروه قطعات پيشساخته سيماني و بتني

در گروه «قطعات پيشساخته سيماني و بتني»، مقايسه متوسط قيمت اقلام در نيمه اول 1393 با نيمه قبل نشان ميدهد که متوسط همه قيمتها افزايش داشته است، اما اين گروه در نيمه دوم با کاهش قيمت خوبي روبهرو بوده است. از ابتداي نيمه دوم 93 در برخي از  محصولات  اين گروه حدود 200تا 300 تومان کاهش قيمت داشتيم:

 

 

گروه قطعات پیش‌ساخته سیمانی و بتنی  / تومان

قیمت نیمه دوم 93

قیمت نیمه اول 93

نام

7200

7500

نرده بتنی 120 سانتیمتری

6700

7000

نرده بتنی 50 سانتیمتری

2500

50× 35

جدول هخامنشی

2500

5×30×45 سانتیمتر

جدول کنگره‌ای قرمز

11200

-

واش بتن چهار رنگ

2500

5×25×50 سانتیمتر

جدول مدادی

2500

5×30×50 سانتیمتر

جدول گشنیزی

3200

40×20×30

بلوک سالید خاک مسلح

139000

18×10×5

آجرسیمانی / تن

23000

قالب

یو باکس بتنی

 

 

 

گروه موزاييــک

نتايج آمارگيري نيمه اول 1393 نمايانگر آن است که در گروه «موزاييک»، متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري نسبت به دوره قبل افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «موزاييک ايراني آجدار براي فرش محوطه به ابعاد 30×30» با 47.6 درصد است.البته اين محصولات از مردادماه با کاهش قيمت خوبي همراه بوده است . هم

اکنون قيمت فروش موزاييک سفيد بالاي 1000 مترمربع هر متر 6200 تا6500 تومان،موزاييک مشکي هر متر 6200 تومان و قيمت فروش زير 1000 مترمربع اين محصولات به ترتيب 7 هزار تومان براي موزاييک سفيد و 6700 تومان براي موزاييک مشکي است که نسبت به سال قبل 15 درصد رشد قيمت داشته است.

قیمت موزاییک در نیمه اول آذر 93 / تومان

رنگ زمینه

17میلیمتری

40×40

30میلیمتری

40×40

30میلیمتری

30×30

انواع حیاطی30میلیمتری

40×40

حیاطی 30×30

سفيد

13400

13100

-

12800

-

سفيد

13200

13000

11600

-

-

نارنجي

13800

13500

-

13300

12800

كرم

13400

13100

-

-

-

گرانيتي

13600

13300

12200

13000

12500

سفيد

13500

13100

 

 

 

كرم

12800

12500

11600

12500

12100

سفيد

-

11600

11300

-

-

زرد

13000

12800

-

12800

-

قرمز

14000

13600

-

13400

-

قرمز

13000

12800

-

12600

12100

 

 

 

بيشترين افزايش قيمت  در چوب ايراني

مقايسه نتايج آمارگيري نيمه اول سال 93 با دوره پيش حاکي از آن است که در گروه «چوب»، «مصالح چوبي» و «گروه قطعات پيشساخته چوبي» تمامي اقلام داراي افزايش قيمت بودهاند. بيشترين قيمت در اين سه گروه مربوط به «چوب چهار تراش ايراني» با 59.3 درصد و کمترين افزايش مربوط به «تخته نراد خارجي» با 5.6 درصد بوده است.در بين اين گروه شايد باثباتترين قيمتها متعلق به نئوپان باشد .

 

 

          قیمت نئوپان در  نیمه اول آذر93/ تومان

ورقی

پالتی

ابعادcm

نام کالا

17000

15500

183×220

نئوپان شموشک 5 میلیمتری

41000

39000

125×250

نئوپان گلستان 16میلیمتری

73000

69000

183×275

نئوپان شموشک 16میلیمتری

52500

50500

183×220

نئوپان رفسنجان 16 میلیمتری

82000

79000

183×366

نئوپان اسالم 16 میلیمتری

55000

53000

183×250

نئوپان خلخال 16 میلیمتری

 

 

 

گروه هاي محصولات پلاستيکي، پوشش کف و ديوار

در گروه «محصولات پلاستيکي پوشش کف و ديوار» متوسط قيمت تنها دو قلم در نيمه اول 93  بررسيشده که بر اساس آن متوسط قيمت «کفپوش پلاستيکي از نوع وينيل به ضخامت 1.5 ميليمتر بهصورت تايل» aداراي 21.5 درصد کاهش بوده است.در گروه «مصالح پلاستيکي و لاستيکي» متوسط قيمت تمامي اقلام بهجز يکقلم نسبت به دوره پيش کاهش داشته است، اما بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «پلاستوفوم (يونوليت) 20 کيلوگرم در مترمکعب» با 28.9 درصد و بيشترين کاهش متوسط قيمت مربوط به «ورق بدون موج اکريليک به ضخامت حدود 3 ميليمتر» با 2.4 درصد بوده است.

 

 

قیمت بلوک پلاستوفوم در نیمه اول آذر 93 / تومان

نوع

وزن کیلوگرم

قیمت

دانسیته

بلوک پلاستوفوم سقفی تیرچه بتنی  ارتفاع 25

1.450

10800

8

بلوک پلاستوفوم سقفی تیرچه بتنی  ارتفاع 20

-

8800

8

بلوک پلاستوفوم سقفی تیرچه بتنی  ارتفاع 25

-

7500

9

کرومیت سقفی 20

-

6200

-

کرومیت سقفی 25

-

7700

-

کرومیت 2 متری 20

-          

16000

-

 

 

افزايش هزار توماني چتايي در 93

نتايج آمارگيري نيمه اول 1393 نمايانگر آن است که در گروه «چتايي»، متوسط قيمت تمامي اقلام مورد آمارگيري نسبت به دوره قبل افزايش داشته است. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «گوني چتايي 7×40 با 8.3 درصد و کمترين افزايش متوسط قيمت مربوط به «گوني چتايي 11×45 با 1.2 درصد است. البته اين محصول در نيمه دوم به علت افزايش تقاضا براي کاربردهاي عايقي در حال خروج از رکود نسبي است.

 

قیمت چتایی و ایزوگام در نیمه اول آذر 93 / تومان

نوع

قیمت

ایزوگام فویل دار رول 10متری

65000

قیر شل بشکه رنگی

280هزار

قیر مخلوط بشکه رنگی

290هزار

قیر شل بشکه سیاه

275هزار

قیر مخلوط بشکه سیاه

285هزار

قیر حلب درجه  1

30هزار

قیر حلب درجه 2

20هزار

گونی

12هزار

 


منبع : هفته نامه پیام ساختمان
تمامی حقوق برای شرکت صنایع سنگ متین محفوظ می باشد @2015